So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

28 ธันวาคม 2559 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ระบุ ศาลคุ้มครองในเรื่องการจ่ายเงินงวดที่ 4-6 จนกว่าการตัดสินคดีจะสิ้นสุดเท่านั้น ฉะนั้นสถานะในเวลานี้ธนาคารกรุงเทพก็ยังต้องจ่ายเงินเช่นเดิม แค่ต้องจ่ายหลังคดีสิ้นสุด หรือจะจ่ายตามงวดดังเดิมหาก กสทช. อุทธรณ์สำเร็จ

ประเด็นหลัก
"ผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับ การที่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในนี้ ไม่ใช่ กสทช. แพ้คดีต่อ นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย (ติ๋ม ทีวีพูล) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยทีวี ที่ไปยื่นเรื่องฟ้องไว้ เพียงแต่ศาลคุ้มครองในเรื่องการจ่ายเงินงวดที่ 4-6 จนกว่าการตัดสินคดีจะสิ้นสุดเท่านั้น ฉะนั้นสถานะในเวลานี้ธนาคารกรุงเทพก็ยังต้องจ่ายเงินเช่นเดิม แค่ต้องจ่ายหลังคดีสิ้นสุด หรือจะจ่ายตามงวดดังเดิมหาก กสทช. อุทธรณ์สำเร็จ" นายฐากร กล่าว ____________________________________________ 15 ธ.ค. 59 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ศาลปกครอง มีหนังสือส่งมายังสำนักงาน กสทช. แจ้งว่า ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ระงับการให้ธนาคารกรุงเทพ ชำระค่าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล งวดที่ 4-6 แทน บริษัท ไทยทีวี จำกัด ในฐานะที่ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันทางการเงิน (แบงก์การันตี) ให้แก่ บริษัท ไทยทีวี ที่ชนะการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ทั้ง 2 ช่อง ได้แก่ ไทยทีวี และ เอ็มวีทีวี แฟมิลี โดยจากกรณีดังกล่าว ขณะนี้สำนักงาน กสทช. กำลังอยู่ในขั้นตอนของการให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาในรายระเอียด เพื่อเตรียมยื่นเรื่องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวโดยเร็วที่สุด เนื่องจาก กสทช. เห็นว่าหากมีการระงับการชำระเงินดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายต่อภาครัฐได้ เนื่องจากเงินที่ได้จากการประมูลทีวีดิจิตอลทั้งหมด กสทช. จะนำส่งเพื่อให้เป็นรายได้แผ่นดิน

อย่างไรก็ตาม หากท้ายสุด กสทช. ไม่สามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ ทาง กสทช. ก็น้อมรับผลการตัดสินของศาล แต่ กสทช. เองก็ต้องดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศเต็มที่ ซึ่งหาก กสทช. เพิกเฉย อาจโดนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้

"ผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับ การที่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในนี้ ไม่ใช่ กสทช. แพ้คดีต่อ นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย (ติ๋ม ทีวีพูล) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยทีวี ที่ไปยื่นเรื่องฟ้องไว้ เพียงแต่ศาลคุ้มครองในเรื่องการจ่ายเงินงวดที่ 4-6 จนกว่าการตัดสินคดีจะสิ้นสุดเท่านั้น ฉะนั้นสถานะในเวลานี้ธนาคารกรุงเทพก็ยังต้องจ่ายเงินเช่นเดิม แค่ต้องจ่ายหลังคดีสิ้นสุด หรือจะจ่ายตามงวดดังเดิมหาก กสทช. อุทธรณ์สำเร็จ" นายฐากร กล่าว

http://www.naewna.com/business/248907