So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

21 พฤศจิกายน 2559 กสทช. ชี้ การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ให้อยู่ในโทนสีดำ ขาว (เน้นสีดำ) สุภาพ กรณีผู้ร่วมรายการขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม, การแสดงตราสัญญาลักษณ์ของสถานี (LOGO) ควรปรับโทนสีเป็นโทนขาว ดำ และให้อยู่ในตำแหน่งมุมล่างขวาของจอ จนถึงวันที่ 21 ม.ค.2560

ประเด็นหลัก


ทั้งนี้ การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ให้อยู่ในโทนสีดำ ขาว (เน้นสีดำ) สุภาพ กรณีผู้ร่วมรายการขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม, การแสดงตราสัญญาลักษณ์ของสถานี (LOGO) ควรปรับโทนสีเป็นโทนขาว ดำ และให้อยู่ในตำแหน่งมุมล่างขวาของจอ จนถึงวันที่ 21 ม.ค.2560, การโฆษณา ให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ในแต่ละห้วงเวลาตามข้อ 2, การแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ให้ยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ข้อ 14 และข้อ 15 จนถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2559... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/534018___________________________________________________

หลัง 13พ.ย.ทีวีออกอากาศปกติแต่ให้ดูเนื้อหาที่เหมาะสม
กสท.แจงแนวทางปฏิบัติในการออกอากาศ หลังการสวรรคต 30 วัน ย้ำออกอากาศรายการปกติได้แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับความรู้สึกประชาชน ระบุพิธีกรและโลโก้สถานี ควรคุมโทนขาวดำจนถึง 21 ม.ค.ปีหน้า


วันนี้ (3 พ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวภายหลังเชิญผู้ประกอบการโทรทัศน์และวิทยุประชุมชี้แจงแนวทางการออกอากาศ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสรรคต 30 วัน โดยแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย กรณีมีการถ่ายทอดสด ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เมื่อมีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล, กรณีมีพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์ประเทศต่างๆ มาร่วมในพระราชพิธีให้สลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณ, กรณีรายการ ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจาก ทรท. ทุกวันศุกร์

อย่างไรก็ตาม การออกอากาศของสถานีให้นำรายการปกติมาออกอากาศได้แต่ให้คำนึงถึงความเหมาะสมของรายการ เพื่อการปรับเปลี่ยนบรรยากาศความรู้สึกของประชาชนให้เป็นไปตามลำดับ เห็นควรให้กำหนดความเหมาะสมโดยเอารายการที่นำออกอากาศแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ ระหว่างวันที่ 13 -18 พ.ย.2559 ให้สามารถนำเข้ารายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) รายการสำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท)และรายการสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) ไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19 พ.ย.2559 ถึงวันที่ 21 ม.ค.2560 ให้สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) รายการสำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท)และรายการสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) รายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ควรมีเนื้อหาที่มีความรุนแรง เรื่องทางเพศการใช้ถ้อยคำหยาบคาย ทั้งนี้ รายการเฉพาะไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน (ฉ) ขอให้ออกอากาศหลังจากวันที่ 21 ม.ค.2560

"การนำเสนอรายการที่เกี่ยวกับการระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ การแสดงความอาลัย การเทิดพระเกียรติ ให้ผู้รับอนุญาตกำหนดเพิ่มเติมไว้ในผังรายการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่ 21 ม.ค.2560 ทั้งนี้ ควรกำหนดให้ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้ประชาชนส่วนมากได้รับชม การนำเสนอรายการที่คิดที่เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตการพัฒนาประเทศการสนับสนุนประชาชนในการเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี ให้ผู้รับอนุญาตพิจารณากำหนดเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม"

ทั้งนี้ การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ให้อยู่ในโทนสีดำ ขาว (เน้นสีดำ) สุภาพ กรณีผู้ร่วมรายการขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม, การแสดงตราสัญญาลักษณ์ของสถานี (LOGO) ควรปรับโทนสีเป็นโทนขาว ดำ และให้อยู่ในตำแหน่งมุมล่างขวาของจอ จนถึงวันที่ 21 ม.ค.2560, การโฆษณา ให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ในแต่ละห้วงเวลาตามข้อ 2, การแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ให้ยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ข้อ 14 และข้อ 15 จนถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2559... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/534018

http://www.dailynews.co.th/it/534018