So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

22 ตุลาคม 2559 Spring News ช่อง 19 ไม่จ่ายค่าโครงข่ายให้ MCOT เนื่องจาก ไม่สามารถให้บริการโครงข่าย ได้ตามคำชี้ชวนตามที่นำเสนอว่าเป็นโครงข่ายในระดับพรีเมียม, สามารถให้บริการในเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากกว่าผู้ให้บริการโครงข่าย อื่นๆ และเก็บค่าบริการสูงกว่ารายอื่นๆ

ประเด็นหลัก“บริษัทขอชี้แจงสาเหตุการไม่ชำระค่าบริการโครงข่าย เนื่องจากยังไม่ได้ข้อยุติในการเจรจาที่ดำเนินต่อเนื่อง จากการที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถให้บริการโครงข่าย ได้ตามคำชี้ชวนตามที่นำเสนอว่าเป็นโครงข่ายในระดับพรีเมียม, สามารถให้บริการในเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากกว่าผู้ให้บริการโครงข่าย อื่นๆ และเก็บค่าบริการสูงกว่ารายอื่นๆ เช่นกัน และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข เยียวยา อย่างเป็นรูปธรรมตามมติกสท.” รายงานระบุ___________________________________________________


เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด หรือ Spring News ผู้ใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าทางบริษัท มีความพร้อมในการชำระค่าบริการให้แก่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และยังคงดำเนินธุรกิจสถานีข่าวทางทีวีดิจิทัล ช่อง 19 อย่างต่อเนื่อง โดยจะไม่มีการระงับสัญญาณหรือจอดำอย่างแน่นอน เหตุที่ยังไม่จ่ายค่าบริการโครงข่ายเพราะการเจรจากับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ยังไม่ได้ข้อยุติ แต่มีแนวโน้มไปในเชิงบวก ไม่มีการตัดสัญญาณ

ทั้งนี้ทางสถานีข่าวสปริงนิวส์ทีวีดิจิทัลช่อง 19 พร้อมที่จะเจรจาหาข้อยุติกับทางบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับข่าวสารผ่านทางสถานีข่าวสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัล ช่อง 19 และยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาจอดำ

“บริษัทขอชี้แจงสาเหตุการไม่ชำระค่าบริการโครงข่าย เนื่องจากยังไม่ได้ข้อยุติในการเจรจาที่ดำเนินต่อเนื่อง จากการที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถให้บริการโครงข่าย ได้ตามคำชี้ชวนตามที่นำเสนอว่าเป็นโครงข่ายในระดับพรีเมียม, สามารถให้บริการในเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากกว่าผู้ให้บริการโครงข่าย อื่นๆ และเก็บค่าบริการสูงกว่ารายอื่นๆ เช่นกัน และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข เยียวยา อย่างเป็นรูปธรรมตามมติกสท.” รายงานระบุ


http://www.naewna.com/business/240573