So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

20 มีนาคม 2559 GMM ระบุ ภาพรวมผลประกอบการสิ้นปี 2559 นี้น่าจะดีขึ้นกว่าปี 2558 ที่ยังอยู่ในภาวะขาดทุน เนื่องจากบริษัทได้ทยอยขายธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออกไป เพื่อให้ธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น

ประเด็นหลัก
ด้านนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลประกอบการสิ้นปี 2559 นี้น่าจะดีขึ้นกว่าปี 2558 ที่ยังอยู่ในภาวะขาดทุน เนื่องจากบริษัทได้ทยอยขายธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออกไป เพื่อให้ธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งปีนี้อาจมีการขายธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องเพิ่ม แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าจะเป็นธุรกิจอะไร เพื่อให้สิ้นปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมเสมอตัวเท่ากับปี 2558 ที่ผ่านมา


ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจในเครือที่บริหารงานอยู่ คือธุรกิจเพลง, ธุรกิจทีวีดิจิตอล 2 ช่อง คือช่องวัน ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 และธุรกิจจีเอ็มเอ็มมีเดียที่ทำธุรกิจประเภทกิจกรรมของบริษัทโฆษณา ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท จีดีเอช ธุรกิจเคเบิลทีวี มันนี่ชาแนล และธุรกิจโฮมช็อปปิ้งภายใต้ชื่อ “โอช็อปปิ้ง” โดยธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทอันดับ 1 ยังเป็นธุรกิจเพลง ตามด้วยธุรกิจโอช็อปปิ้ง._____________________________________


อนุมัติ'กสทช.'แจกคูปองทีวีดิจิตอลล็อตใหม่


คสช.อนุมัติให้ กสทช.แจงคูปองดิจิตอลทีวีใน 4 กลุ่มเพิ่มเติมแล้ว ด้านแกรมมี่ยอมรับยังขาดทุน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติตามมติ คตร.ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2559 เห็นชอบในหลักการให้สำนักงาน กสทช.แจกคูปองดิจิตอลทีวีเพิ่มเติมได้ในกลุ่มครัวเรือน 4 กลุ่ม

ประกอบไปด้วย 1.ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิแจกคูปองครั้งแรก แต่ไม่ได้รับคูปองดังกล่าว (เฉพาะที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืนสำนักงาน กสทช.) 2.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีเจ้าบ้าน ซึ่งมีขึ้นภายหลังวันที่ 16 ก.ย.2557 3.ครัวเรือนที่มีบ้านและมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน และ 4.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว โดยการแจกคูปองเพิ่มเติมครั้งนี้ อยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครัวเรือนไม่เกิน 22.9 ล้านครัวเรือน ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้เดิม จากนี้ไปสำนักงาน กสทช.จะเร่งกระบวนการในการแจกคูปองให้เร็วที่สุด เพื่อทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ด้านนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลประกอบการสิ้นปี 2559 นี้น่าจะดีขึ้นกว่าปี 2558 ที่ยังอยู่ในภาวะขาดทุน เนื่องจากบริษัทได้ทยอยขายธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออกไป เพื่อให้ธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งปีนี้อาจมีการขายธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องเพิ่ม แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าจะเป็นธุรกิจอะไร เพื่อให้สิ้นปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมเสมอตัวเท่ากับปี 2558 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจในเครือที่บริหารงานอยู่ คือธุรกิจเพลง, ธุรกิจทีวีดิจิตอล 2 ช่อง คือช่องวัน ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 และธุรกิจจีเอ็มเอ็มมีเดียที่ทำธุรกิจประเภทกิจกรรมของบริษัทโฆษณา ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท จีดีเอช ธุรกิจเคเบิลทีวี มันนี่ชาแนล และธุรกิจโฮมช็อปปิ้งภายใต้ชื่อ “โอช็อปปิ้ง” โดยธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทอันดับ 1 ยังเป็นธุรกิจเพลง ตามด้วยธุรกิจโอช็อปปิ้ง.

http://www.thaipost.net/?q=อนุมัติกสทชแจกคูปองทีวีดิจิตอลล็อตใหม่