So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

14 มีนาคม 2559 DTAC ระบุ ยินดีอย่างยิ่งที่ กสทช.มีมติให้ผู้บริการโทรศัพท์ทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนย้าย หรือเปลี่ยนผู้ให้บริการ โดยทำได้ในร้านสะดวกซื้อ แต่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช.

ประเด็นหลักนายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทค ยินดีอย่างยิ่งที่ กสทช.มีมติให้ผู้บริการโทรศัพท์ทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนย้าย หรือเปลี่ยนผู้ให้บริการ โดยทำได้ในร้านสะดวกซื้อ แต่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ์เลขหมายและเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้ บริการในทุกเรื่องทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อปกป้องสิทธิ์และลดช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ

ในส่วนของดีแทค ที่ผ่านมา รับการโอนย้ายลูกค้าต่างเครือข่ายเข้าระบบ ดีแทคจะขอให้ผู้ขอโอนย้ายกรอกแบบคำขอในการโอนย้ายเข้าและมีการลงนามให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการตัวจริง เพราะผู้ขอโอนย้ายจะได้รับทราบเงื่อนไขขั้นตอนการโอนย้าย อีกทั้งผู้ขอโอนย้ายต้องลงนามยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรประชาชนและเอกสารอื่นๆที่นำมาใช้ประกอบการโอนย้ายพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ว่าเป็นของตนจริงหรือไม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้ให้บริการช่วยตรวจสอบว่าผู้ขอโอนย้ายเป็นผู้ใช้บริการเจ้าของเลขหมายจริงหรือไม่“หากผู้ประกอบการรายอื่น จะรับโอนย้ายลูกค้าจากเครือข่าย ดีแทค เข้าไปยังเครือข่ายของตน ผู้ให้บริการรายนั้นก็ต้องยึดถือกฎกติกาเดียวกันเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ของผู้ใช้บริการ” นายซิกวาร์ท กล่าว

_________________________
นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทค ยินดีอย่างยิ่งที่ กสทช.มีมติให้ผู้บริการโทรศัพท์ทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนย้าย หรือเปลี่ยนผู้ให้บริการ โดยทำได้ในร้านสะดวกซื้อ แต่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ์เลขหมายและเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้ บริการในทุกเรื่องทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อปกป้องสิทธิ์และลดช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ

ในส่วนของดีแทค ที่ผ่านมา รับการโอนย้ายลูกค้าต่างเครือข่ายเข้าระบบ ดีแทคจะขอให้ผู้ขอโอนย้ายกรอกแบบคำขอในการโอนย้ายเข้าและมีการลงนามให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการตัวจริง เพราะผู้ขอโอนย้ายจะได้รับทราบเงื่อนไขขั้นตอนการโอนย้าย อีกทั้งผู้ขอโอนย้ายต้องลงนามยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรประชาชนและเอกสารอื่นๆที่นำมาใช้ประกอบการโอนย้ายพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ว่าเป็นของตนจริงหรือไม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้ให้บริการช่วยตรวจสอบว่าผู้ขอโอนย้ายเป็นผู้ใช้บริการเจ้าของเลขหมายจริงหรือไม่“หากผู้ประกอบการรายอื่น จะรับโอนย้ายลูกค้าจากเครือข่าย ดีแทค เข้าไปยังเครือข่ายของตน ผู้ให้บริการรายนั้นก็ต้องยึดถือกฎกติกาเดียวกันเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ของผู้ใช้บริการ” นายซิกวาร์ท กล่าว

ทั้งนี้ในการย้ายค่าย ต้องมีการกรอกแบบฟอร์มคำร้องและมีการลงนามเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร ประจำตัวประชาชน เอกสารและเลขหมายโทรศัพท์ ตามที่ระบุไว้ตามกฎของ กสทช. อย่างเคร่งครัด ซึ่งในกรณีที่ไม่มีแบบฟอร์มคำขอที่กรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่มีการลงนาม หรือขาดเอกสารประกอบหรือเอกสารประกอบไม่มีการลงนามโดยผู้ขอโอนย้าย ผู้ให้บริการรายเดิมก็จะไม่สามารถแน่ใจได้ว่าผู้ขอโอนย้ายเป็นผู้ใช้บริการ เจ้าของเลขหมายจริงหรือไม่และมีเจตนาที่จะโอนย้ายโดยทราบสิทธิของตนครบถ้วนหรือไม่ และก็จะไม่สามารถทำการโอนย้ายให้ได้จนกว่าเอกสารจะครบถ้วน

โดยในขณะนี้ก็มีกรณีปรากฏแล้วว่าผู้ใช้บริการดีแทคหลายราย บางรายก็ไม่ทราบว่า การรับเครื่องราคาพิเศษจากผู้ให้บริการรายหนึ่ง เป็นการขอโอนย้ายเลขหมายออกจาก ดีแทค

http://www.naewna.com/business/203994