So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

08 กุมภาพันธ์ 2559 TRUE ส่วนประเด็นที่จะมีการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาชำระค่าใบอนุญาตหรือไม่นั้น ขณะนี้ฝ่ายบริหารได้เสนอแนวทางมา 2 แนวทาง คือ เพิ่มทุน และไม่เพิ่มทุน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจ

ประเด็นหลัก


นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่นเปิดเผยถึงการจ่ายเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) โดยยืนยันว่าจะชำระอย่างแน่นอนโดยจะดำเนินการชำระได้ภายใน 90 วัน นับจากที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กสทช.ประกาศผลการประมูล และบริษัทมีเวลาที่เหมาะสมที่จะดำเนินการชำระเงินประมูลดังกล่าว ส่วนประเด็นที่จะมีการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาชำระค่าใบอนุญาตหรือไม่นั้น ขณะนี้ฝ่ายบริหารได้เสนอแนวทางมา 2 แนวทาง คือ เพิ่มทุน และไม่เพิ่มทุน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจก่อนหน้านี้ บริษัท ทรู มูฟ เอชยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ในเครือบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นหรือ TRUE) ชนะการประมูล 4G บนคลื่นย่านความถี่ 900 MHz ที่ชนะใบอนุญาตชุดที่สอง ราคา 76,298 ล้านบาทจาก กสทช. ทั้งนี้ จะต้อง ชำระเงินชำระ 4 งวด งวดแรก ชำระ 8,040 ล้านบาทภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล
________________________________นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่นเปิดเผยถึงการจ่ายเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) โดยยืนยันว่าจะชำระอย่างแน่นอนโดยจะดำเนินการชำระได้ภายใน 90 วัน นับจากที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กสทช.ประกาศผลการประมูล และบริษัทมีเวลาที่เหมาะสมที่จะดำเนินการชำระเงินประมูลดังกล่าว ส่วนประเด็นที่จะมีการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาชำระค่าใบอนุญาตหรือไม่นั้น ขณะนี้ฝ่ายบริหารได้เสนอแนวทางมา 2 แนวทาง คือ เพิ่มทุน และไม่เพิ่มทุน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจ

ก่อนหน้านี้ บริษัท ทรู มูฟ เอชยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ในเครือบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นหรือ TRUE) ชนะการประมูล 4G บนคลื่นย่านความถี่ 900 MHz ที่ชนะใบอนุญาตชุดที่สอง ราคา 76,298 ล้านบาทจาก กสทช. ทั้งนี้ จะต้อง ชำระเงินชำระ 4 งวด งวดแรก ชำระ 8,040 ล้านบาทภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล

นายศุภชัย ยังกล่าวในในฐานะนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยว่า สมาคม พร้อมให้การสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน ในรูปแบบ เวนเจอร์แคปิตอล เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบไอซีทีและเกิดผู้ประกอบการด้านไอซีทียุคใหม่หรือStartup เพื่อให้ประเทศไทยมีศูยน์ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือศูนย์คอมพิวเตอร์และทำให้ประเทศไทยเป็นดิจิตอลฮับในระดับภูมิภาค ซึ่งแนวทางการสอดรับทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ Digital Economy ของรัฐบาล

แหล่งข่าวจากกสทช. กล่าวว่า ขณะนี้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้เสนอขอหนังสือค้ำประกันทางการเงินจากสถาบันการเงินหลายที่ ซึ่งแต่ละแบงก์ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาทั้งสิ้นhttp://www.naewna.com/business/198673