So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

19 มกราคม 2559 Cybersecurity ชี้ การทำลายระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักซึ่งเกิดขึ้นในปี 2558 จะยังคงเกิดต่อเนื่องไปในปี 2559 และแนวโน้มใหม่ๆ ที่เรียกกันว่า “วัลลิ่ง” (Whaling) เพื่อสร้างความปั่นป่วนยุ่งเหยิง

ประเด็นหลักนายเอเตียนน์ เรย์เนกเก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า กล่าวว่า บริษัทได้มีการคาดการณ์ด้านไอทีประจำปี 2559 โดยให้ความสำคัญเรื่อง ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (Cybersecurity) หรือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ คาดว่า การทำลายระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ที่มีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในปี 2559 และผู้บริหารจะตกเป็นเป้าของบรรดานักเจาะระบบ (แฮกเกอร์) มากขึ้น
“การทำลายระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักซึ่งเกิดขึ้นในปี 2558 จะยังคงเกิดต่อเนื่องไปในปี 2559 และแนวโน้มใหม่ๆ ที่เรียกกันว่า “วัลลิ่ง” (Whaling) เพื่อสร้างความปั่นป่วนยุ่งเหยิง คือ การเห็นบรรดาแฮกเกอร์ออกล่าเหยื่อที่เป็นผู้บริหารระดับสูง ด้วยการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ “แรนซอมแวร์” (Ransomware) เพื่อหวังเอาเงิน หรือข้อมูลของผู้บริหารเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิด”

_________________________________________________
 
นายเอเตียนน์ เรย์เนกเก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า กล่าวว่า บริษัทได้มีการคาดการณ์ด้านไอทีประจำปี 2559 โดยให้ความสำคัญเรื่อง ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (Cybersecurity) หรือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ คาดว่า การทำลายระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ที่มีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในปี 2559 และผู้บริหารจะตกเป็นเป้าของบรรดานักเจาะระบบ (แฮกเกอร์) มากขึ้น
“การทำลายระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักซึ่งเกิดขึ้นในปี 2558 จะยังคงเกิดต่อเนื่องไปในปี 2559 และแนวโน้มใหม่ๆ ที่เรียกกันว่า “วัลลิ่ง” (Whaling) เพื่อสร้างความปั่นป่วนยุ่งเหยิง คือ การเห็นบรรดาแฮกเกอร์ออกล่าเหยื่อที่เป็นผู้บริหารระดับสูง ด้วยการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ “แรนซอมแวร์” (Ransomware) เพื่อหวังเอาเงิน หรือข้อมูลของผู้บริหารเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิด”

นอกจากนี้ยังมี “ไฮบริด คลาวด์ (Hybrid Cloud)W หรือ การปรับใช้ระบบคลาวด์ส่วนตัวเพิ่มขึ้นในปี 2559

“ในเวลา 12 เดือนนับจากนี้เราจะเห็นการใช้งานระบบ Private Cloud ภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชาญฉลาดได้คำนึงถึงกลยุทธ์ คลาวด์ เฟิร์ส (Cloud First) จะผันตัวไปสู่การนำเสนอระบบคลาวด์ส่วนตัวในองค์กรรูปแบบใหม่ๆ โดยอิงกับธุรกิจเป็นหลัก”

http://www.naewna.com/business/198120