So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

19 มกราคม 2559 ไปรษณีย์ไทย ออกแสตมป์ 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และมูลนิธิบูรณะชนบท จัดทำแสตมป์ที่ระลึกในวาระ 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสที่ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยบทบาทและผลงานดี

ประเด็นหลัก„ไปรษณีย์ไทย ออกแสตมป์ 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ไปรษณีย์ไทยร่วมเชิดชูเกียรติ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” คนไทยคนที่ 26 ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระ 100 ปี ชาตกาล ออกแสตมป์ที่ระลึกสะท้อน 4 ภารกิจสำคัญผ่านแสตมป์ 4 ดวง วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 15:00 น. วันนี้ (15ม.ค.) ที่ ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์โรงเรียนอัสสัมชัญ เจริญกรุง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และมูลนิธิบูรณะชนบท จัดทำแสตมป์ที่ระลึกในวาระ 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสที่ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยบทบาทและผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ แสตมป์ชุดดังกล่าวมี 4 แบบ สะท้อนบทบาทสำคัญที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองใน 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ภาพสมัยเข้าร่วมขบวนการเสรีไทย ภาพเมื่อครั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยภาพขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาพวาดจากภาพถ่ายต้นแบบขณะพำนักอยู่ ณ ประเทศอังกฤษทั้งนี้

_________________________________________________
ไปรษณีย์ไทย ออกแสตมป์ 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์


„ไปรษณีย์ไทย ออกแสตมป์ 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ไปรษณีย์ไทยร่วมเชิดชูเกียรติ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” คนไทยคนที่ 26 ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระ 100 ปี ชาตกาล ออกแสตมป์ที่ระลึกสะท้อน 4 ภารกิจสำคัญผ่านแสตมป์ 4 ดวง วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 15:00 น. วันนี้ (15ม.ค.) ที่ ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์โรงเรียนอัสสัมชัญ เจริญกรุง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และมูลนิธิบูรณะชนบท จัดทำแสตมป์ที่ระลึกในวาระ 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสที่ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยบทบาทและผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ แสตมป์ชุดดังกล่าวมี 4 แบบ สะท้อนบทบาทสำคัญที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองใน 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ภาพสมัยเข้าร่วมขบวนการเสรีไทย ภาพเมื่อครั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยภาพขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาพวาดจากภาพถ่ายต้นแบบขณะพำนักอยู่ ณ ประเทศอังกฤษทั้งนี้ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นับเป็นบุคคลผู้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมขบวนเสรีไทยอันทำให้ประเทศไทยรอดพ้นวิกฤตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 วางรากฐานการเงินการคลังของไทยในฐานะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนด้านการศึกษาในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนเดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เคยได้รับรางวัลรามอน แมกไชไช ในปี 2508 และเป็นคนไทยคนที่ 26 ในจำนวน 27 คนที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก อย่างไรก็ตาม ปณท ได้กำหนดวันแรกจำหน่ายในวาระครบ 100 ปี ชาตกาลฯ 9 มีนาคม 2559 เป็นชนิดราคา3 บาท 4 ดวง เต็มแผ่นแยกแบบ 10 ดวง ซองวันแรกจำหน่าย 23 บาท หาซื้อได้ที่ปณ.ทุกแห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังจัดทำแพ็กพิเศษบรรจุแสตมป์บล็อกสี่ พร้อมชีวประวัติ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในจำนวนจำกัด ให้แก่ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปจำหน่ายแก่ผู้สนใจในราคาชุดละ 100 บาท โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิบูรณะชนบทนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/373323