So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

11 ตุลาคม 2558 ข่าวว่าเว็บไซต์ กอ.รมน. ไม่สามารถเข้าเปิดใช้บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ ภายหลังจากที่มีการแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อต้านแนวคิดโครงการซิงเกิ้ล เกตเวย์ว่า

ประเด็นสั้น

ยันเว็บ'กอ.รมน.'ใช้งานได้ปกติ
ยังไม่พบการโจมตีทางไซเบอร์

1 ต.ค. 58 เมื่อเวลา 10.30 น. พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึง กรณีที่มีข่าวว่าเว็บไซต์ กอ.รมน. ไม่สามารถเข้าเปิดใช้บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ ภายหลังจากที่มีการแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อต้านแนวคิดโครงการซิงเกิ้ล เกตเวย์ว่า ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของ กอ.รมน.แล้ว โดยขณะนี้เว็บไซต์กลางของ กอ.รมน.ยังเข้าได้ปกติ รวมไปทั้งเครือข่ายของหน่วยงานส่วนกลางด้วย สำหรับมาตรการดูแลระบบเว็บไซต์ขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยืนยันว่า ไม่มีแจ้งรายงานการก่อกวน หรือการโจมตีทางไซเบอร์

http://www.naewna.com/business/181666