So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

13 กันยายน 2558 "การีนา" เปิดบริการเติมเงินเกมในเทสโก้ โลตัส จัดโปรโมชั่นเติมเงิน 300 บาท ได้รับฟรี Item Code ของเกมที่การีน่าให้บริการอยู่ทันที

ประเด็นหลักนางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดเกมออนไลน์ และโมบายเกม มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้การขยายช่องทางเติมเงินจึงเป็นเรื่องจำเป็น แม้ปัจจุบันจะมีการร่วมกับ "เอ็มโอแอล" เพื่อนำบัตรเงินสดมาเติมเงินในเกม และสร้างเชื่อมต่อกับร้านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการนี้ได้เช่นกัน"ตอนนี้การีน่ามีคนลงทะเบียนในระบบกว่า 17 ล้านไอดี ผ่านเกมที่มีอยู่ในมือ 4 เกมออนไลน์ 2 โมบายเกม ดังนั้นการเพิ่มช่องทางเติมเงินเพื่อสร้างความสะดวกให้กับผู้เล่นให้ได้มากที่สุดจึงเป็นหนึ่งในแผนที่เราต้องทำในปีนี้ นอกจากการนำเข้าเกมใหม่เข้ามาให้บริการเพื่อเพิ่มความหลากหลาย"

ทั้งนี้การเติมเงินเกมของการีน่าผ่านช่องทางเทสโก้ โลตัส มีขั้นตอนคือ เดินไปที่เคาท์เตอร์ชำระเงิน, บอกความต้องการของราคาบัตรเติมเงิน และพนักงานจะพิมพ์สลิปเพื่อนำไปใช้เติมเงินต่อไป เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเติมเงินผ่านช่องทางนี้ จึงจัดโปรโมชั่นเติมเงิน 300 บาท ได้รับฟรี Item Code ของเกมที่การีน่าให้บริการอยู่ทันที
______________________________________________
"การีนา" เปิดบริการเติมเงินเกมในเทสโก้ โลตัส


ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า วันนี้ (4 ส.ค.) บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ประกาศความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส เพื่อนำระบบเติมเงินเกมของบริษัทเข้าไปเชื่อมต่อกับเคาท์เตอร์ชำระเงินของทางห้าง

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดเกมออนไลน์ และโมบายเกม มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้การขยายช่องทางเติมเงินจึงเป็นเรื่องจำเป็น แม้ปัจจุบันจะมีการร่วมกับ "เอ็มโอแอล" เพื่อนำบัตรเงินสดมาเติมเงินในเกม และสร้างเชื่อมต่อกับร้านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการนี้ได้เช่นกัน"ตอนนี้การีน่ามีคนลงทะเบียนในระบบกว่า 17 ล้านไอดี ผ่านเกมที่มีอยู่ในมือ 4 เกมออนไลน์ 2 โมบายเกม ดังนั้นการเพิ่มช่องทางเติมเงินเพื่อสร้างความสะดวกให้กับผู้เล่นให้ได้มากที่สุดจึงเป็นหนึ่งในแผนที่เราต้องทำในปีนี้ นอกจากการนำเข้าเกมใหม่เข้ามาให้บริการเพื่อเพิ่มความหลากหลาย"

ทั้งนี้การเติมเงินเกมของการีน่าผ่านช่องทางเทสโก้ โลตัส มีขั้นตอนคือ เดินไปที่เคาท์เตอร์ชำระเงิน, บอกความต้องการของราคาบัตรเติมเงิน และพนักงานจะพิมพ์สลิปเพื่อนำไปใช้เติมเงินต่อไป เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเติมเงินผ่านช่องทางนี้ จึงจัดโปรโมชั่นเติมเงิน 300 บาท ได้รับฟรี Item Code ของเกมที่การีน่าให้บริการอยู่ทันที


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1441364711