So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

12 สิงหาคม 2558 TOT เสนอปรับลดพนักงานประจำศูนย์บริการที่มี 3,000 คน และลดการจ้างพนักงานเอาต์ซอร์ส ขณะเดียวกัน ต้องย้ายพนักงาน 568 คนไปประจำศูนย์ฯที่ต้องการบุคลากร เพราะบางศูนย์มีพนักงานเกินงาน

ประเด็นหลัก

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีศูนย์บริการทั่วประเทศ 430 แห่ง โดยสายงานขายและบริการลูกค้านครหลวงและภูมิภาค เสนอปรับลดพนักงานประจำศูนย์บริการที่มี 3,000 คน และลดการจ้างพนักงานเอาต์ซอร์ส ขณะเดียวกัน ต้องย้ายพนักงาน 568 คนไปประจำศูนย์ฯที่ต้องการบุคลากร เพราะบางศูนย์มีพนักงานเกินงาน ส่วนการลดขนาดพื้นที่ 37 แห่ง ปิดศูนย์บริการ 12 แห่ง ย้ายที่ตั้งศูนย์บริการ 5 แห่ง_________________________________________________________


ทีโอทีโละพนักงาน-ปรับองค์กรลดขาดทุน
ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่า จากสถานการณ์ตลาดโทรคมนาคมแข่งขันรุนแรง และทีโอทีมีแนวโน้มขาดทุนปีนี้ราว 10,000 ล้านบาท อีกทั้งสัญญาสัมปทานมือถือระหว่างทีโอทีกับ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จะสิ้นสุดลงวันที่ 30 ก.ย.นี้ ทำให้ทีโอทีเร่งทำแผนลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มข้น ส่วนแผนการหาพันธมิตรทางธุรกิจยังไม่คืบหน้า แต่ล่าสุดได้เสนอแผนปรับปรุงศูนย์บริการทีโอทีใหม่ ซึ่งมีทั้งการลดจำนวนพนักงาน ลดขนาดพื้นที่ ยุติ/ยกเลิกเช่าพื้นที่ เพื่อลดภาระขาดทุนเดือนละราว 14 ล้านบาท หรือปีละกว่า 160 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีศูนย์บริการทั่วประเทศ 430 แห่ง โดยสายงานขายและบริการลูกค้านครหลวงและภูมิภาค เสนอปรับลดพนักงานประจำศูนย์บริการที่มี 3,000 คน และลดการจ้างพนักงานเอาต์ซอร์ส ขณะเดียวกัน ต้องย้ายพนักงาน 568 คนไปประจำศูนย์ฯที่ต้องการบุคลากร เพราะบางศูนย์มีพนักงานเกินงาน ส่วนการลดขนาดพื้นที่ 37 แห่ง ปิดศูนย์บริการ 12 แห่ง ย้ายที่ตั้งศูนย์บริการ 5 แห่ง และเปิดบริการเคาน์เตอร์คีออส 19 แห่งนั้น หากเป็นศูนย์ฯที่อยู่ในพื้นที่ของทีโอทีที่ยังมีศักยภาพ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจเปิดให้บริการเป็นบางวัน ส่วนศูนย์ฯที่จะปิดให้บริการได้แก่ พาราไดซ์ พาร์ค, อยุธยาพาร์ค, ย่อยเดอะมอลล์ นครราชสีมา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับช่างในการติดตั้งตรวจแก้ไขบริการของทีโอที เพื่อปรับปรุงการให้บริการลูกค้า ทั้งการรับแจ้งและแก้ไขเหตุเสียได้ทันที.

http://www.thairath.co.th/content/515728