So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

17 กรกฎาคม 2558 ICT ขอให้ประชาชนช่วยหน่วยงานภาครัฐในการสอดส่องดูแล หากพบว่าการกระทำใดเข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมาย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสายด่วน 1111 ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

ประเด็นหลักนางทรงพรกล่าวว่า ขอให้ประชาชนช่วยหน่วยงานภาครัฐในการสอดส่องดูแล หากพบว่าการกระทำใดเข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมาย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสายด่วน 1111 ทุกวัน ตลอด 24 ชม. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


____________________________________

ไอซีทีลุยปราบ เว็บกู้นอกระบบ หวั่นปชช.ถูกเอาเปรียบ เหตุไม่มีกม.รองรับวอนแจ้งด่วนไอซีทีเอาจริงตั้งทีมปราบเว็บปล่อยเงินกู้นอกระบบ หวั่นประชาชนถูกเอาเปรียบเหตุไม่มีกฎหมายรองรับ วอนช่วยแจ้งเบาะแส

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดกรณีการโฆษณาชักชวนให้ประชาชนกู้เงินนอกระบบในสถานที่และพื้นที่ต่างๆ จำนวนมาก เช่น ตามเสาไฟฟ้า ตามตลาดนัด ใบปลิว และทางอินเตอร์เน็ต โดยอ้างว่าดอกเบี้ยถูกหรือไม่ตรวจสอบเครดิตบูโร ซึ่งการกู้เงินดังกล่าวอาจเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและอาจจะทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา โดยประชาชนอาจจะไม่สามารถฟ้องร้องตามกระบวนการยุติธรรมหากเกิดกรณีถูกเอารัดเอาเปรียบได้ เนื่องจากในส่วนดังกล่าวยังไม่มีกฎหมายรองรับ โดยล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ให้กู้เงินนอกระบบหลายราย ใช้ช่องทางสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และการส่งต่อข้อความผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์จะนวนมาก

นางทรงพรกล่าวว่า ทางกระทรวงไอซีทีได้ตั้งคณะทำงานเพื่อการตรวจสอบการเผยแพร่ปล่อยเงินกู้ดังกล่าว หากปรากฏว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ (หลอกลวงหรือฉ้อโกง) ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเป็นข้อมูลปลอมที่อาจทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายก็จะดำเนินการระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งจะต้องหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แต่หากกรณีเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะสนับสนุนข้อมูล โดยการเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อไป

นางทรงพรกล่าวว่า ขอให้ประชาชนช่วยหน่วยงานภาครัฐในการสอดส่องดูแล หากพบว่าการกระทำใดเข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมาย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสายด่วน 1111 ทุกวัน ตลอด 24 ชม. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


ที่มา : นสพ.มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 12 ก.ค.2558

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436700774