So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

23 เมษายน 2558 กรมสรรพากร พบว่า CATอาจมีปัญหาเรื่องการชำระภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อตกลงขอใช้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บนความถี่ย่าน 1800 MHz ในลักษณะ โรมมิ่ง( Roaming ) 2G TRUEMOVE

ประเด็นหลักรายงานข่าวจากกรมสรรพากรแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือแจ้งไปถึงอธิบดีกรมสรรพากร ให้รับทราบถึงผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค.57 พบว่า กสท.อาจมีปัญหาเรื่องการชำระภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อตกลงขอใช้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บนความถี่ย่าน 1800 MHz ในลักษณะ โรมมิ่ง( Roaming ) 2จี ที่ไม่มีการรับรู้รายได้ ซึ่งหากการดำเนินการดังกล่าวมีปัญหาเกิดขึ้นจริง อาจส่งผลทำให้ ทรูมูฟจ่ายชำระภาษีต่ำกว่าที่ควรจะเป็นด้วย

_____________________________________________________

"กสท.-ทรูมูฟ"งานเข้า! สตง.แจ้งสรรพากรไล่บี้เก็บภาษีสัญญาโรมมิ่งพันล้าน

เขียนวันที่ วันจันทร์ ที่ 06 เมษายน 2558 เวลา 12:14 น.เขียนโดยisranewsหมวดหมู่ข่าว | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศราTagsทรูมูฟ | บริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) | โรมมิ่ง 2 จี

"กสท.-ทรูมูฟ" งานเข้า! สตง.ตรวจสอบพบสัญญาโรมมิ่ง 2 จี พันล้าน ส่อมีปัญหาไม่รับรู้รายได้นำส่งต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ร่อนหนังสือแจ้งกรมสรรพากร ไล่บี้สอบภาษีเพิ่ม  

picdffssssss


รายงานข่าวจากกรมสรรพากรแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือแจ้งไปถึงอธิบดีกรมสรรพากร ให้รับทราบถึงผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค.57 พบว่า กสท.อาจมีปัญหาเรื่องการชำระภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อตกลงขอใช้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บนความถี่ย่าน 1800 MHz ในลักษณะ โรมมิ่ง( Roaming ) 2จี ที่ไม่มีการรับรู้รายได้ ซึ่งหากการดำเนินการดังกล่าวมีปัญหาเกิดขึ้นจริง อาจส่งผลทำให้ ทรูมูฟจ่ายชำระภาษีต่ำกว่าที่ควรจะเป็นด้วย

แหล่งข่าวจากสตง. กล่าวยืนยันสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ว่า สตง.ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบเรื่องสัญญาโรมมิ่ง ระหว่าง กสท. กับ ทรูมูฟ ไปให้อธิบดีกรมสรรพกรรับทราบจริง ซึ่งพบว่ากสท. และทรูมูฟ อาจมีปัญหาการแจ้งรายได้จำนวนหลายพันล้านบาท และส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร


http://www.isranews.org/isranews-news/item/37733-ืnews_37733.html