So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

04 เมษายน 2558 สำนักงาน กสทช. จึงขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการจะนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้งานต่างประเทศ ปิดบริการโมบายอินเทอร์เน็ตก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ด้วยการกด *106# แล้วกดโทรออก

ประเด็นหลักสำนักงาน กสทช. จึงขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการจะนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้งานต่างประเทศ ปิดบริการโมบายอินเทอร์เน็ตก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ด้วยการกด *106# แล้วกดโทรออก ซึ่งเป็นหมายเลขกลางที่สามารถใช้งานได้ทุกระบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถป้องกันไม่ให้ถูกเรียกเก็บค่าบริการโมบายอินเทอร์เน็ตจากการใช้งานในต่างประเทศซึ่งจะมีค่าบริการที่แพงมากได้

_____________________________________________________


เที่ยวสงกรานต์ให้สุขใจ อย่าลืมปิดเน็ตมือถือก่อนโกอินเตอร์


เริ่มเข้าสู่เทศกาลวันหยุดยาวรับเทศกาลสงกรานต์กันแล้ว หลายคนวางแผนจะหลบร้อนไปต่างประเทศ "กสทช." ฝากเตือนผู้ที่จะพกโทรศัพท์มือถือไปเที่ยวต่างประเทศ อย่าลืมกดระงับการใช้บริการโมบายอินเทอร์เน็ตก่อนเดินทางทุกครั้ง ป้องกันการเกิดปัญหาบิลช็อก!

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ทุกปีเป็นช่วงที่ประชาชนนิยมเดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศ ซึ่งทุกปีจะพบปัญหาการร้องเรียนกรณีผู้ใช้บริการถูกเรียกเก็บค่าบริการในการใช้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ (International Roaming) ในอัตราที่สูงมาก

สำนักงาน กสทช. จึงขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการจะนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้งานต่างประเทศ ปิดบริการโมบายอินเทอร์เน็ตก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ด้วยการกด *106# แล้วกดโทรออก ซึ่งเป็นหมายเลขกลางที่สามารถใช้งานได้ทุกระบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถป้องกันไม่ให้ถูกเรียกเก็บค่าบริการโมบายอินเทอร์เน็ตจากการใช้งานในต่างประเทศซึ่งจะมีค่าบริการที่แพงมากได้


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1428052033