So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

10 มีนาคม 2558 Ericsson จึงได้พัฒนาหวัตกรรม Connected Traffic Cloud ซึ่งเป็นระบบแพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์ที่ทำให้สามารถรับส่งบันทึกและแชร์ข้อมูลการจราจรและสภาพท้องถนนต่างๆ ได้ระหว่างรถที่เชื่อมต่อได้

ประเด็นหลัก


“เพื่อที่จะให้ท้องถนนมีความปลอดภัยและสัญจรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น Ericsson จึงได้พัฒนาหวัตกรรม Connected Traffic Cloud ซึ่งเป็นระบบแพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์ที่ทำให้สามารถรับส่งบันทึกและแชร์ข้อมูลการจราจรและสภาพท้องถนนต่างๆ ได้ระหว่างรถที่เชื่อมต่อได้และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แบบเรียลไทม์และด้วยแพลตฟอร์มนี้”


_____________________________________________________
‘อีริคสัน’ชูนวัตกรรมใหม่ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน


นายบัญญัติ เกิดนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร และองค์กรสัมพันธ์ ของ อีริคสันประเทศไทย กล่าวว่า อีริคสัน เตรียมนำเทคโนโลยี Ericsson Connected Traffic Cloud เป็นระบบแพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์ที่ทำให้สามารถรับและส่งข้อมูลระหว่างยานพานหะที่สามารถเชื่อมต่อได้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจราจรบนท้องถนนได้

ทั้งนี้ แม้ว่ายานพาหนะที่เพิ่มขึ้นอย่างมากบนถนนจะมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้คนและขนส่งสินค้าต่างๆ แต่ก็มันก็ยังเป็นปัจจัยหนื่งที่ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตถึง 1.24 ล้านคนในแต่ละปีที่ผ่านมาจากสถิติขององค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการจราจรที่ติดขัด ซึ่งคำนวณจากเชื้อเพลิงที่สูญเสียไปและเวลาที่เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าหนึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐฯในแต่ละปีสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงแค่ประเทศเดียว

“เพื่อที่จะให้ท้องถนนมีความปลอดภัยและสัญจรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น Ericsson จึงได้พัฒนาหวัตกรรม Connected Traffic Cloud ซึ่งเป็นระบบแพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์ที่ทำให้สามารถรับส่งบันทึกและแชร์ข้อมูลการจราจรและสภาพท้องถนนต่างๆ ได้ระหว่างรถที่เชื่อมต่อได้และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แบบเรียลไทม์และด้วยแพลตฟอร์มนี้”http://www.naewna.com/business/148393