So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

04 มีนาคม 2558 LINE ขออภัยทางผู้ใช้งานไลน์ทุกท่านที่มีคำไม่เหมาะสมในสติกเกอร์ ขณะนี้ได้ทำการแจ้งให้รีบดำเนินการแก้ไขแล้ว เหตุจาก นักออกแแบบญี่ปุ่น ใช้กูเกิล แปลภาษา

ประเด็นหลัก

วันนี้(4มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโซเซียลมีเดียได้มีการแชร์รูปภาพสติกเกอร์ไลน์ซึ่งเป็นรูปแมวของญี่ปุ่นแต่มีความน่าประหลาดใจตรงภาษาไทย หรือฟอนต์ภาษาไทยที่มีภาษาสื่อความหมายถึงคำไม่สุภาพในภาษาไทย ก่อให้เกิดความสงสัยต่อผู้ใช้งานไลน์ในไทยเป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามไปทางไลน์ประเทศไทยซึ่งทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ต้องขออภัยทางผู้ใช้งานไลน์ทุกท่านที่มีคำไม่เหมาะสมในสติกเกอร์ ขณะนี้ได้ทำการแจ้งให้รีบดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนสาเหตุเกิดมาจาก นักออกแบบชาวญี่ปุ่นบางทีใช้ google translate ในการแปลภาษาแล้วอ่านไม่เข้าใจภาษาไทยว่าคำไหนสุภาพ หรือไม่สุภาพ_____________________________________________________


ไลน์ เร่งแก้ไขสติกเกอร์ ฟอนต์ภาษาไทย ไม่สุภาพ เผยเหตุจาก นักออกแแบบญี่ปุ่น ใช้กูเกิล แปลภาษา แล้วไม่รู้ว่าคำไหนไม่สุภาพ ขออภัยผู่ใช้งานคนไทย


วันนี้(4มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโซเซียลมีเดียได้มีการแชร์รูปภาพสติกเกอร์ไลน์ซึ่งเป็นรูปแมวของญี่ปุ่นแต่มีความน่าประหลาดใจตรงภาษาไทย หรือฟอนต์ภาษาไทยที่มีภาษาสื่อความหมายถึงคำไม่สุภาพในภาษาไทย ก่อให้เกิดความสงสัยต่อผู้ใช้งานไลน์ในไทยเป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามไปทางไลน์ประเทศไทยซึ่งทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ต้องขออภัยทางผู้ใช้งานไลน์ทุกท่านที่มีคำไม่เหมาะสมในสติกเกอร์ ขณะนี้ได้ทำการแจ้งให้รีบดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนสาเหตุเกิดมาจาก นักออกแบบชาวญี่ปุ่นบางทีใช้ google translate ในการแปลภาษาแล้วอ่านไม่เข้าใจภาษาไทยว่าคำไหนสุภาพ หรือไม่สุภาพ

ขณะเดียวกันการส่งสติกเกอร์ผ่านครีเอเตอร์มาเก็ต มีนักออกแบบส่งจากทั่วโลก โดยผู้ตรวจสอบจะเป็นทางญี่ปุ่นส่วนไลน์ประเทศไทยจะตรวจสอบในส่วนสติกเกอร์ที่มาจากไทยเท่านั้นทำให้อาจจะมีตกหล่นบ้าง แต่เมื่อตรวจพบก็จะรีบแก้ไขในทันที.
http://www.dailynews.co.th/Content/IT/305130/_ไลน์_เผยเร่งแก้ไขสติกเกอร์คำไม่สุภาพแล้ว