So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

04 มีนาคม 2558 (เกาะติดประมูล4G) ICT.พรชัยโยนการประมูล 4G ขึ้นอยู่กับ กสทช. .หรือไม่ถือเป็นเรื่องของ กสทช.ที่ต้องดำเนินการและหารือกับทาง คสช. ส่วนร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรฯ (พ.ร.บ.กสทช.) ที่มีแก้ไขอยู่

ประเด็นหลัก


นายพรชัย ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีใครบอกว่าการประมูล 4 จีจะไม่เกิด แต่การประมูลจะดำเนินการได้ทันตามกำหนดของ กสทช.หรือไม่ถือเป็นเรื่องของ กสทช.ที่ต้องดำเนินการและหารือกับทาง คสช. ส่วนร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรฯ (พ.ร.บ.กสทช.) ที่มีแก้ไขอยู่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นบูรณาการทำงาน และปฏิรูปด้านไอซีทีของประเทศอย่างจริงจัง เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล


_____________________________________________________


?‘ไอซีที’ พร้อมหนุนประมูล 4จี?
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการประมูล 4 จี เต็มที่


รมว.ไอซีที ลั่น รัฐบาลหนุนการประมูล 4 จี ของกสทช.อย่างเต็มที่ ย้ำ ยังไม่มีสัญญาณจากหน่วยงานใดว่าจะไม่ให้ประมูล  ระบุ  4 จี ถือเป็นแรงผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลได้อีกทาง

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการประมูล 4 จี เต็มที่ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เห็นด้วยที่จะสนับสนุนให้เกิดการประมูลคลื่นใหม่ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวต้องให้คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  หารือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลังจากที่มีคำสั่งให้ชะลอการประมูลเมื่อปีที่ผ่านมา

นายพรชัย ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีใครบอกว่าการประมูล 4 จีจะไม่เกิด แต่การประมูลจะดำเนินการได้ทันตามกำหนดของ กสทช.หรือไม่ถือเป็นเรื่องของ กสทช.ที่ต้องดำเนินการและหารือกับทาง คสช. ส่วนร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรฯ (พ.ร.บ.กสทช.) ที่มีแก้ไขอยู่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นบูรณาการทำงาน และปฏิรูปด้านไอซีทีของประเทศอย่างจริงจัง เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล

ทั้งนี้ หากมีการเปิดประมูล 4จี เชื่อว่าจะเสริมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลได้อีกทางหนึ่ง เพราะกระทรวงมีความต้องการวางโครงข่ายให้กับประเทศ มีบรอดแบนด์แห่งชาติให้ครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมให้บริการกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะทำให้ประเทศมีโครงข่ายที่เข้มแข็ง ทั้งในส่วนมีสายและไร้สาย ส่วน 4จี จะมาช่วยเติมเต็มในพื้นที่ที่โครงข่ายพื้นฐานเข้าไม่ถึงด้วย ถือเป็นปัจจัยบวกทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างเต็มรูปแบบ.

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/304525/‘ไอซีที’+พร้อมหนุนประมูล+4จี