So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

26 กุมภาพันธ์ 2558 (เกาะติดประมูล4G) AIS เสียวสุดเพราะคลื่นน้อยสุด!! เดินหน้าถามรัฐบาลข้ามหัว กสทช. กรณี4G โดยรัฐบาลยืนยันรัฐบาลสนับสนุนการเปิดประมูล 4 จีอย่างแน่นอน


ประเด็นหลัก


ด้านนายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรืออินทัช บริษัทแม่ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เปิดเผยหลังการเข้าพบ ม.ร.ว.ปรีดิยาธรว่า เป็นการเข้าพบเพื่อสอบถามถึงนโยบายต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการเปิดประมูล 4 จี ซึ่งรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะเกิดได้โดยเร็ว ในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่ขั้นตอนปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ยืนยันรัฐบาลสนับสนุนการเปิดประมูล 4 จีอย่างแน่นอน เพราะเทคโนโลยี 4 จี ถือเป็นเครื่องมือในการเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลที่สำคัญประการหนึ่ง นอกเหนือจากการเสริมประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้._____________________________________________________เอไอเอสรุดพบ “ปรีดิยาธร” ขอคำมั่นดันเปิดประมูล 4 จี


ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงเรื่องความคืบหน้าการเปิดประมูลคลื่นความถี่ 4 จี ว่า ต้องรอให้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิตอลด้านดิจิตอลที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติไปแล้ว ซึ่งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากนั้นคณะกรรมการชุดนี้ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะประชุมร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ ซึ่งการประมูล 4 จีเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง ที่คณะกรรมการชุดนี้จะหารือร่วมกัน

ด้านนายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรืออินทัช บริษัทแม่ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เปิดเผยหลังการเข้าพบ ม.ร.ว.ปรีดิยาธรว่า เป็นการเข้าพบเพื่อสอบถามถึงนโยบายต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการเปิดประมูล 4 จี ซึ่งรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะเกิดได้โดยเร็ว ในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่ขั้นตอนปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ยืนยันรัฐบาลสนับสนุนการเปิดประมูล 4 จีอย่างแน่นอน เพราะเทคโนโลยี 4 จี ถือเป็นเครื่องมือในการเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลที่สำคัญประการหนึ่ง นอกเหนือจากการเสริมประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้.

http://www.thairath.co.th/content/483600