So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

23 กุมภาพันธ์ 2558 คลื่น MET 107 จัดกิจกรรมเอาใจคนโสดในงาน Single Mingle Party Love is Everywhere พาผู้ฟังหนุ่ม - สาวโสดจำนวน 200 คน ร่วมปาร์ตี้ Pre Valentine

ประเด็นสั้น
บอสใหญ่คลื่น MET 107 จัดกิจกรรมเอาใจคนโสด

altโบ๊ท - จามร จีระแพทย์ บอสใหญ่ประจำคลื่น MET 107 จัดกิจกรรมเอาใจคนโสดในงาน Single Mingle Party  Love is Everywhere พาผู้ฟังหนุ่ม - สาวโสดจำนวน 200 คน  ร่วมปาร์ตี้  Pre Valentine ล่องเรือสำราญ The Grand Chaophaya Cruise พร้อมกิจกรรม Speed Date ที่ให้หนุ่ม - สาวโสดได้พูดคุยทำความรู้จักกัน และสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตของเอ้ The Voice Season 3  ปิดท้ายด้วยปาร์ตี้กลางแม่น้ำสุดมันกับ DJ Ono จาก MET 107


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=266408:-met-107-&catid=171:pr&Itemid=512#.VOsvrEJAeuw