So Magawn

.
.
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 มีข้อมูลมากกว่า 7000 ประเด็นข่าวและ 30000ชิ้นอย่างละเอียด (บล็อกนี้ทำด้วยความสนใจใฝ่รู้ และอยากรู้อยากเห็นส่วนตัว โดยยึดหลักการอ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกเรื่องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการอ้างอิงต่อไป)
(ไร้ โฆษณาและรายได้ในการจัดทำ)

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

18 กุมภาพันธ์ 2558 กสทช.สุภิญญา ระบุ กสทช. อยู่ระหว่างตรวจสอบการติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอลของ MCOTอีกแห่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หากทำสำเร็จไม่ต้องจ่ายค่าปรับ


ประเด็นหลัก


ส่วนความคืบหน้าการติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอลของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นั้น ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยในเฟสแรก โดย กสทช. อยู่ระหว่างตรวจสอบอีกแห่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หากติดตั้งเรียบร้อยตามที่ยื่นขอเวลาขยายก็ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ ยังไม่มีความคืบหน้าในการติดตั้งโครงข่าย ล่าสุดได้ทำหนังสือขออุทธรณ์ คำสั่ง กสท. โดย กสท. จะเชิญให้มาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง หากไม่มีความคืบหน้าตามแผนงานก็จะสั่งปรับต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังรับทราบเรื่องการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการสาธารณะในระบบดิจิตอลบริการสาธารณะ ประเภทที่สาม มีวัตถุประสงค์เพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน หรือ ช่อง 10 หลังมติ กสท. ให้สำนักงาน เชิญผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามาชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงในการดำเนินการสถานี เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยสำนักงาน เตรียมจัดเวทีสาธารณะโดยเชิญผู้แทนจากสำนักเลขาธิการสภาฯ มาให้ข้อมูลความรู้และแผนการดำเนินการต่อการจัดตั้งสถานี ในวันที่ 13 มี.ค. นี้ เวลา 13.00-16.30 น.


_____________________________________________________
สั่งฟันซื้อ-ขาย คูปองทีวีดิจิตอลผ่านเว็บของมือ 2 ชื่อดังคณะกรรมการ กสท. มีมติให้ สำนักงาน กสทช. เร่งตรวจสอบกรณีมีผู้โพสต์ข้อความประกาศขอซื้อ-ขายคูปองทีวีดิจิตอล ผ่านเว็บไซต์โอแอลเอ็กซ์ (OLX) เนื่องจากผิดกฎหมาย หลังได้รับการร้องเรียน...

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท. มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการกับผู้โพสต์ข้อความประกาศขอซื้อ-ขายคูปองทีวีดิจิตอล ผ่านเว็บไซต์โอแอลเอ็กซ์ (www.olx.co.th) หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชน เนื่องจากผิดกฎหมาย เพราะเงื่อนไขการใช้งานคูปองคือนำมาแลกกล่อง หรือใช้เป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอล ไม่ใช่มาซื้อขายผ่านเว็บไซต์

ส่วนความคืบหน้าการติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอลของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นั้น ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยในเฟสแรก โดย กสทช. อยู่ระหว่างตรวจสอบอีกแห่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หากติดตั้งเรียบร้อยตามที่ยื่นขอเวลาขยายก็ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ ยังไม่มีความคืบหน้าในการติดตั้งโครงข่าย ล่าสุดได้ทำหนังสือขออุทธรณ์ คำสั่ง กสท. โดย กสท. จะเชิญให้มาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง หากไม่มีความคืบหน้าตามแผนงานก็จะสั่งปรับต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังรับทราบเรื่องการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการสาธารณะในระบบดิจิตอลบริการสาธารณะ ประเภทที่สาม มีวัตถุประสงค์เพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน หรือ ช่อง 10 หลังมติ กสท. ให้สำนักงาน เชิญผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามาชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงในการดำเนินการสถานี เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยสำนักงาน เตรียมจัดเวทีสาธารณะโดยเชิญผู้แทนจากสำนักเลขาธิการสภาฯ มาให้ข้อมูลความรู้และแผนการดำเนินการต่อการจัดตั้งสถานี ในวันที่ 13 มี.ค. นี้ เวลา 13.00-16.30 น.
http://www.thairath.co.th/content/481632